Respect voor de privacy van onze klanten en een zorgvuldige omgang met hun persoonsgegevens zien wij als een belangrijk onderdeel van de betrouwbaarheid van onze producten en diensten. In deze privacyverklaring vindt u algemene information over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Doeleinden van Gebruik
HAPPYRAINYDAYS verwerkt uw persoonsgegevens voor (i) de acceptatie van uw bestelling, (ii) het tegengaan van overkreditering, (iii) uitvoering van overeenkomsten met u, (iv) Beziehungsbeheer, (v) het doen van gerichte marketingacties, (vi) managementinformatie, product- en dienstontwikkeling, het bepalen van de (algemene) strategie, (vii) het uitvoeren van analysis en (viii) Het Nakomen van Wettelijke Verplichtingen.

Bij de verwerking van persoonsgegevens en de levering van haar diensten, de uitvoering van de overeenkomst met u en de afhandeling van klachten en serviceverlening, kan HappyRainyDays samenwerkende partners en eventuele (sub)bewerker(s) inschakelen. In verband daarmee kan HappyRainyDays persoonsgegevens sterben daarvoor noodzakelijk zijn aan deze partijen verstrekken. Persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt voor het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen HappyRainyDays, haar klanten en medewerkers, alsmede voor deelname aan waarschuwingssystemen welke have gebruikt ter voorkoming van betruge en overkreditering.

Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens gebruikt om u al dan niet op basis van een voorafgaande select te informeren over interessante gelijksoortige aanbiedingen en products of HappyRainyDays.

Informatie voortvloeiende uit de tussen u en HappyRainyDays bestaande overeenkomst kunt up per e-mail ontvangen. Kommerzielle Informationen kunt u ook per E-Mail, Push-Bericht, SMS, von Social-Media-Kanälen ontvangen. Als u bij ons staat ingeschreven voor het ontvangen van nieuwsbrieven kunt u op het door u opgegeven e-mailadres Incidenteel benaderd have om vrijwillig deel te nemen aan een consumerntenonderzoek. Als u geen commerciële informatie (meer) wenst te ontvangen, of niet wilt dat uw gegevens gebruikt voor direct marketing doeleinden worden, kunt u dit aan ons doorgeven. Dat kan via de afmeldlink in onze commerciële e-mails, door phone contact met HappyRainyDays (5 Tage pro Woche van 09.00-17.00 oder via 06-51786404, door een email te sturen naar HappyRainyDays, Afdeling Klantenservice, info@happyrainydays.nl

Door de algemene voorwaarden van HappyRainyDays te accepteren stemt u tevens in met de mogelijkheid dat (i) HappyRainyDays uw persoonsgegevens (laat) gebruiken voor credit score en (ii) HappyRainyDays-Informationen über Ihre Kreditwardigheid werden an BKR übertragen. HappyRainyDays gebruikt uw persoonsgegevens niet voor adressenhandel.

De veiligheid van uw personsgegevens
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Uw rechten
U mag ons inzage verzoeken in uw persoonsgegevens. Ook kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift have verwerkt. U kunt uw persoonsgegevens ook online inzien en corrigeren op de site. Gehen Sie hier oder zu https://happyrainydays.com/nl/customer/account/login/

Kontakt
Als Sie die Möglichkeit haben, die Privatsphäre zu reagieren, weil Sie sich darüber im Klaren sind, dass die Website von Ons gehandelt wird, die hier nicht zu übersehen ist, können wir sogar Kontakt mit den Optionen aufnehmen. Voor bovengenoemde verzoeken, vragen, klachten ofreakies kunt u contact opnemen met HappyRainyDays

Menü