Voorwaarden

Kantooradres:
HappyRainyDays BV
Jaagpad 32
1059 BP Amsterdam
KVK: Amsterdam 59333774
BTW: NL853427252B01

Magazijn/retouren:
Montapacking Logistics
Hooiweg 11
5165 NL Waspik
Klantenservice: info@happyrainydays.nl

1. Algemeen
1-1 Op al onze leveringen en diensten zijn de volgende verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing.
1-2 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Prijzen
Alle prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW en verzendkosten( bestelling buiten Nederland worden wel verzendkosten gerekend).

3. Verzendkosten
3-1 Voor verzending van de kleding binnen Nederland brengt HappyRainyDays geen portokosten in rekening.
3-2 Afhankelijk van het aantal artikelen/volume verzenden wij uw bestelling in een envelop of pakket. Buiten Nederland gelden andere tarieven. Deze zenden wij op aanvraag naar u toe: info@happyrainydays.nl

4. Betaling
4-1 Na een bestelling ontvangt u direct een bevestiging per e-mail met daarin een overzicht van uw bestelling en de totale kosten, inclusief verzendkosten.
4-2 Elke bestelling wordt geleverd na betaling. U kunt betalen:
– direct en online middels creditcard (Eurocard, Mastercard, en Visa) of iDEAL.
– middels een overschrijving via bank- of girorekening.
4-3 HappyRainyDays verzendt een bevestiging per e-mail als uw betaling binnen is.

5. Levering
5-1 Alle artikelen worden dezelfde dag, mits voor 16.00 uur besteld en op werkdagen, na ontvangst van de betaling ter bestelling aangeboden bij PostNL of DHL.
5-2 Mocht om een bepaalde reden aanbieding bij PostNL of DHL binnen 5 werkdagen niet mogelijk zijn, dan wordt per mail contact met u opgenomen.
5-3 Er wordt per e-mail een bevestiging van verzending naar u verzonden.
5-4 PostNL en DHL bezorgen in de regel binnen 3 dagen, mits het afleveradres binnen Nederland is.
5-5 Alle kleding is uit voorraad leverbaar. Mocht het echter voorkomen dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is dan wordt u hiervan onmiddellijk op de hoogte gebracht. Indien HappyRainyDays uw bestelling binnen 30 dagen niet dan wel slechts gedeeltelijk kan uitvoeren, wordt u hiervan op de hoogte gesteld en heeft u de mogelijkheid de bestelling kosteloos te annuleren.
5-6 Indien na 2 bezorg pogingen het pakket niet afgeleverd kan worden door afwezigheid, wordt het pakket teruggezonden naar HappyRainyDays. De verzendkosten restitueren wij niet.
5-7 HappyRainyDays is niet aansprakelijk voor overschrijding van de aangegeven levertijden of verlies of beschadiging door PostNL of DHL.

6. Retourneren en ruilen
6-1 HappyRainyDays doet er alles aan om u een perfect product te leveren. Bent u desondanks niet tevreden met (een deel van) uw bestelling, dan kunt u deze artikelen binnen 14 werkdagen na ontvangst van de bestelling retourneren. Indien u een artikel wilt retourneren via een PostNl (zie retourneren) brengen wij € 5,95 retourkosten in rekening. Retourkosten vanuit België bedraagt € 9,95.
Wij storten dan binnen 10 werkdagen het aankoopbedrag minus de retourkosten terug op de rekening waarvan het artikel betaald is.

6-2 U kunt uw retour aanmelding via de volgende link: retourformulier

6-3 Na ontvangst van de retourzending zal HappyRainyDays het betaalde bedrag (Minus 5,95 euro verzendkosten) binnen 10 werkdagen terugstorten op uw bankrekening of een andere maat toesturen.
6-4 Er wordt niet teruggenomen als:
• de kleding gedragen en/of gewassen is
• u zelf heeft getracht een gebrek te herstellen
• u de gebruiksinstructies niet heeft opgevolgd
6-5 Indien de klant een (deels) verkeerde bestelling heeft ontvangen zal HappyRainyDays zorgen voor het verzenden van de juiste artikelen.
6-6 De retour voorwaarden zijn alleen van toepassing op landen binnen de Europese Unie (EU). Buiten de Europese Unie gelden andere retour voorwaarden.

7. Aansprakelijkheid
7-1 De afgeleverde artikelen bezitten die eigenschappen die u op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten. Eventuele klachten kunt u schriftelijk of per mail aan ons voorleggen.
7-2 De inhoud van deze site is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. HappyRainyDays kan echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of onvolledig is. HappyRainyDays is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op haar website.
7-3 HappyRainyDays is niet verantwoordelijk voor tik- en zetfouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs zou kunnen worden gecommuniceerd. Indien zich dit voordoet dan zal de prijs door HappyRainyDays zo spoedig mogelijk worden aangepast.
7-4 HappyRainyDays kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kleurafwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

8. Overmacht
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft HappyRainyDays in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door u dit schriftelijk mee te delen en zonder dat HappyRainyDays houden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven en redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9. Privacy-statement
Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door HappyRainyDays gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling.

10. Vragen en suggesties
HappyRainyDays streeft naar tevreden klanten. Mocht u vragen, klachten of suggesties hebben over onze producten en/of dienstverlening dan wordt HappyRainyDays daar graag telefonisch of per e-mail (info@happyrainydays.nl) van op de hoogte gebracht.

11. Geschillen
11.1 Op overeenkomsten tussen HappyRainyDays en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechtbank in de provincie Noord-Holland.

12. Copyright
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze webpagina mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van HappyRainyDays.